Program závodu

Program závodu na rok 2024

Neděle 15. 9. 2024
Nalodění, ubytování na lodích -  Marina Kaštela

od 18.00

Pondělí 16. 9. 2024
Nalodění, ubytování na lodích

od 8.00

Snídaně – restaurace

8.00 – 10.00

Briefing – u startovní lodi

10.00

Individuální trénink, tréninková rozjížďka

10.00 – 18.00

Předpokládaný příjezd do mariny Kaštela

18.00

Slavnostní zahájení závodu a zahajovací raut v restauraci v marině

20.00

Úterý 17. 9. 2024
Snídaně – restaurace

8.00 – 10.00

Briefing – u startovní lodi

10.00

Rozjížďky

12.00 – 17.00

Předpokládaný příjezd na břeh do mariny, vyhlášení výsledků dne, individuální program

18.00

Středa 18. 9. 2024
Snídaně – restaurace

8.00 – 10.00

Briefing – u startovní lodi

10.00

Rozjížďky

12.00 – 17.00

Předpokládaný příjezd do mariny

18.00

Vyhlášení výsledků dne, individuální program

19.00

Čtvrtek 19. 9. 2024
Snídaně – restaurace

8.00 – 10.00

Briefing – u startovní lodi

10.00

Rozjížďky

11.00 – 16.00

Předpokládaný příjezd - Marina Kaštela

17.00

Slavnostní zakončení a večeře

19.30

Pátek 20.9. 2024
Snídaně – restaurace

8.00 – 10.00