Reklama na lodi

Regata nabízí každé přihlášené společnosti mj. i možnost vlastní propagace, a to prostřednictvím reklamy umístěné na lodi. Kromě reklamy na trupu každé plachetnice, která je zahrnuta ve startovném, si může každá společnost navíc objednat například reklamu na ráhno, do kokpitu, záď a banner na zábradlí. Cena zahrnuje její výrobu (na základě podkladů dodaných společností) a její umístění.

b42_polep

Vzhledem ke smluvním vztahům pořadatele s charterovou společností, která plachetnice pronajímá, je umístění jakékoliv reklamy na loď výhradně v rámci zodpovědnosti pořadatele. Pokud máte jakékoliv požadavky, obraťte se na nás prostřednictvím info@itregatta.cz.

Partneři

Vysvětlivky k obrázku:
Umístění reklamy Rozměry Poznámka
1 Trup lodě po obou stranách 4 x 0,9 m
na každé straně
výroba a umístění reklamy je zahrnuto v ceně startovného
2 Záď lodě 1 x 0,3 m
3 Vnitřní kokpit lodě 1 x 0,3 m - viditelný zvenku při náklonu
- možno z obou stran
4 Ráhno lodě 1,5 x 0,11 m - možno z obou stran o rozměrech