Platební podmínky

Účastnický poplatek

  • 1. záloha 50% je splatná do 14 dnů na základě vystavené faktury
  • 2. záloha 50% splatná do 31. 5. 2023 na základě vystavené faktury
  • Vyúčtování všech služeb na základě závěrečné faktury vystavené po návratu z akce

DOPRAVA z/na letiště

platba na základě závěrečné faktury vystavené po návratu z akce

Náklady na loď

náklady na výrobu a umístění reklamy na loď, kterou si účastník objedná nad rámec reklamy zahrnuté v účastnickém poplatku, budou zahrnuty do 2. zálohové faktury společně s doplatkem účastnického poplatku, tj. splatnost do 31. 5. 2024.

Finální faktura

po ukončení akce obdržíte finální vyúčtování objednaných a skutečně čerpaných nákladů a služeb.

Partneři